Jo vs. Kai

#1
Thread: shits and giggles

Kai's odds:
01-10 H
11-30 M

***

ROUND ONE

4
Wehhhhhhhhhhhhhhhhh
Quote

#2
01-25 H
26-30 M

5
Wehhhhhhhhhhhhhhhhh
Quote

#3
ROUND TWO

2
Wehhhhhhhhhhhhhhhhh
Quote

#4
01-25 H
26-30 M

8
Wehhhhhhhhhhhhhhhhh
Quote

#5
ROUND THREE

4
Wehhhhhhhhhhhhhhhhh
Quote

#6
01-25 H
26-30 M

30
Wehhhhhhhhhhhhhhhhh
Quote

#7
ROUND 4

24
Wehhhhhhhhhhhhhhhhh
Quote

#8
01-25 H
26-30 M

18
Wehhhhhhhhhhhhhhhhh
Quote

#9
ROUND 5

30
Wehhhhhhhhhhhhhhhhh
Quote

#10
01-25 H
26-30 M

30
Wehhhhhhhhhhhhhhhhh
Quote

#11
ROUND 6

14
Wehhhhhhhhhhhhhhhhh
Quote

#12
01-25 H
26-30 M

28
Wehhhhhhhhhhhhhhhhh
Quote

#13
ROUND 7

1
Wehhhhhhhhhhhhhhhhh
Quote

#14
01-25 H
26-30 M

24
Wehhhhhhhhhhhhhhhhh
QuoteUsers browsing this thread: 1 Guest(s)